OVERZIEN

TUSSENLIGGENDE DOELEN

Het doel voor je droom triggert je.

Je loopt er warm voor en wilt meteen aan de slag.

Het motiveert je.

Maar, een grote valkuil, vaak overzien mensen dan niet welke stappen ze mogen nemen. Waardoor het ineens onbereikbaar voelt. En dus wordt dan gauw de handdoek in de ring gegooid.

Het geheim om dit resultaat wel te behalen, is dat je tussenliggende doelen maakt. Hierdoor wordt het geheel opgehakt in kleine stappen. En is de einddoel dus beter haalbaar.

Deze online training is hier een mooi voorbeeld van. Deze plannen had ik al een lange tijd. Maar ik overzag niet hoe ik dit realiteit kon maken. Alle kennis zat in mijn hoofd, de stappen voelden voor mij allemaal heel logisch en natuurlijk. Maar om dit uit te werken, tot een logisch, concrete en behapbare training voor mijn klanten, overzag ik even niet.

Daarnaast, deed ik het er maar een beetje bij. Elke keer als ik tijd over had, werkte ik er even aan. Maar hierdoor kreeg het niet de aandacht die het verdiende. Het verdiende een mooie plek in mijn planning. En niet in de ‘kast’, waar ik het elke keer weer even erbij pakte.

WAT BEN IK GAAN DOEN?

Ik maakte een mind-map.

Daaruit kwamen concrete woorden/ onderwerpen.

Deze heb ik vervolgens op post-its geschreven.

Daarna heb ik ze op de grond neergelegd voor het overzicht.

Ik ben deze gaan categoriseren in onderwerpen.

Deze thema’s ben ik één voor één gaan uitwerken.

Ik heb gepland, welk thema ik wanneer af wilde hebben.

Ik heb hulp ingeschakeld: een onderwijskundige voor de structuur en opbouw van de training, mijn webdesigner voor de Academy en mijn vormgever heeft de werkboeken uitgewerkt. Je hoeft niet alles zelf te doen! Blijf bij je eigen magie. En ook met een klein budget is dat mogelijk, het is een belemmerende gedachte te denken dat dat niet kan. Denk in oplossingen.

Op die manier heb ik mijn grote eind-doel gehaald.

En die droom voor een academy was er dus al een lange tijd. Die nu eindelijk werkelijkheid is geworden. Je droom komt niet aangewaaid, je moet er iets voor doen. Het is de combinatie van jouw inzet, doortastendheid, jouw geloof en jouw magie.